Možnosti dopravy

Pásmo
Cena
Pásmo 1 (0 – 50 km od Tábora):
400 Kč
Pásmo 2 (50 – 150 km od Tábora):
1 000 Kč
Pásmo 3 (150 – 200 km od Tábora):
1 500 Kč
Pásmo 4 (200-300 km od Tábora):
2 000 Kč
2 500 Kč
Pásmo
Cena
Pásmo 1
(0 – 50 km od Tábora):
400 Kč
Pásmo 2
(50 – 150 km od Tábora):
1 000 Kč
Pásmo 3
(150 – 200 km od Tábora):
1 500 Kč
Pásmo 4
(200-300 km od Tábora):
2 000 Kč
2 000 Kč

Montáž

Cena montáže je 10 % z ceny nábytku (demont).